Extern försäljning - Här skapar du bokningssidor, med eller utan betalningsfunktion, på några minuter och utan programmeringskunskaper, för exempelvis anmälan till kostnadsfri nätverksträff (utan betalningsmöjlighet), biljettkampanjer, kanske i kombination med souvenirer eller läger/camper (med betalningsmöjlighet), medlemsavgifter eller i alla andra lägen då ni önskar skapa landningssida med boknings/försäljningsmöjligheter.

Text- och bildhanteringen är mycket enkel, inga förkunskaper krävs för att snabbt få till snygga bokningssidor. Du skriver den ”brödtext” du vill ha i vänster respektive höger spalt på sidan samt laddar ner dina bilder.


Du sätter själv vilka betalmöjligheter du vill erbjuda, kort via DIBS, bankbetalning, faktura eller delbetalning via vårt eget betalförmedlingsbolag ProPayment AB. Oavsett om det är en betal- eller gratiskampanj så får du in kundens mailadress samt övriga kontaktuppgifter att bygga databas på till framtida kommunikation. Även om det är gratisbiljetter, kräv alltid anmälan via nätet som motprestation dvs kundens mailadress till databasen.

När själva landningssidan är klar med text- och bildinnehåll ska det kopplas en produkt och ett evenemang.

Först skapar du de olika produktkategorierna du vill använda, ex biljett och anger rätt momssats. Det görs i Företagsuppgifter, Produktkategorier. Produkten kan vara biljett, nätverksträff, souvenir etc, och det måste alltid anges pris (0-xxxx kr), minimum samt maximalt antal som varje enskild kund ges möjlighet att köpa samt rätt momssats (0-25%). Evenemanget är antingen ett reellt evenemang såsom match eller nätverksträff där datumet är satt eller ett ”fiktivt” evenemang utan plats och datum för exempelvis souvenirer som ju kan säljas löpande. På evenemanget anger du maxantalet för säljbar produkt, ex 1.500 biljetter, 400 halsdukar, 80 platser på nätverksträff etc. När det är gjort är bokningssidan aktiverad och klar att kommuniceras ut.

Produktgrupp
Det är mycket enkelt att skapa en produkt som egentligen består av ett flertal olika produkter med olika momssatser och som till och med ska fördelas till olika mottagare. En mycket användbar funktion för idrottsklubbarna. Se t.ex ”all-inclusive” på Djurgården Hockeys säsongskort.

Extrafält
Vid vissa typer av kampanjer kan det vara bra med s.k. Extrafält. Ett extra fält där kunden kan fylla i exempelvis allergier/specialkost om evenemanget omfattar mat. Vid anmälan till läger/camper kan extrafälten omfatta allt från klädstorlek, position i laget, ålder, kön, sjukdomar man bör känna till etc, dvs all den info som är viktig för både kunden och arrangören.